Dokumentacija potrebna za upis na vanredno školovanje

Dokumentacija za upis na vanredno školovanje:

1. Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole

2. Kopija lične karte (sa napisanim brojem mobilnog telefona)

3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

 

Dokumenta možete poslati brzom poštom ili na mail škole:

Medicinska škola Hipokrat / Srednja škola Sveti Nikola

ul. Dečanska br. 9

21000 Novi Sad

office@medicinskaskola.rs / office@skolasvnikola.edu.rs