Novosti

Izgradnja NOVOG OBJEKTA, sportske hale sa učionicama za učenike Medicinske škole Hipokrat i Srednje škole Sveti Nikola

Pored postojećih kapaciteta škole 750m2, 10 kabineta i učionica, 5.000m2 školskog dvorišta, tri sportska terena (fudbal, košarka i tenis) od školske 2012/13 u sklopu školsko obrazovnog centra će biti završen objekat sa sportskom halom 400m2, 9 novih učionica i kabineta, 5 kancelarija, pomoćnim prostorijama, kafe barom i svlačionicama ukupne površine 810m2.

Objekat će biti završen u skladu sa najsavremenijim standardima i apsolutno prilagođen svim potrebama đaka za nesmetano odvijanje redovne nastave, fizičkog vaspitanja i drugih sportskih aktivnosti tokom cele godine, a ono što je najbitnije u krugu škole.

Ovom investicijom školsko obrazovni centar sa Medicinskom školom Hipokrat i Srednjom školom Sveti Nikola je jedina privatna škola u Srbiji koja u potpunosti ispunjava sve normative i zahteve koji se postavljaju pred srednju školu sa opremom, objektima i infrastrukturom.

Osma generacija redovnih đaka našeg školsko obrazovnog centra će u školskoj 2012/13 pohađati nastavu u novim učionicama, kabinetima i savremeno opremljenoj fiskulturnoj sali u okviru školskog centra.

Podeli

Leave a comment