Novosti

Obuka nastavnika iz pružanja prve pomoći

Dana 22.02. 2019.  članice Stručnog veća medicinske grupe predmeta Valentina Garibović Kondić i Nada M. Pajić održale su predavanje za nastavnike škole. Svi su obučeni osnovama pružanja Prve pomoći. Obrađene su teme: poremećaj svesti (epilepsija i gubitak svesti), KPR (akutni srčani zastoj uz demonstraciju spoljašnje masaže srca i veštačkog disanja i pozicioniranja pacijenta u bočni koma položaj), zaustavljanje krvarenja, imobilizacija, strana tela, opekotine, strujni udar, poremećaji koncentracije glukoze i poremećaji arterijske tenzije.

Svi prisutni su bili aktivni, diskutovali tokom predavanja i ispoljavali inicijativu za praktičnom primenom saznatog u toku ovog predavanja. Atmosfera je bila podržavajuća, motivišuća i veoma prijatna za rad.

Podeli