Novosti

Savremena Hipokratova zakletva kaže

Savremena Hipokratova zakletva kaže : “Svoj poziv ću obavljati savesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti zdravlje mog bolesnika. Poštovaću tajne onoga ko mi se poveri…” Medicinski radnici današnjice se susreću sa brojnim dilemama.

Kako je izgledala Hipokratova zakletva u originalu, pročitajte na sledećem linku:

https://medicor.wordpress.com/hipokratova-zakletva/

zakletva

Podeli

Leave a comment