Komercijalni tehničar

Man holding a billboardKomercijalni tehničari rukovode poslovima nabavke i prodaje proizvoda i usluga. U proizvodnim preduzećima oni nabavljaju sirovine, reprodukcijski materijal (poluproizvode koji ulaze u gotov proizvod) i proizvodnu opremu neposredno od proizvođača ili od veleprodaja dobavljača, u skladu s proizvodnim potrebama preduzeća, ili naručuju usluge uslužnih preduzeća. Komercijalni tehničari razvijaju poslovni odnos s kupcima tako da rešavaju njihove specifične zahteve i pregovaraju o korekcijama cena.

Razmatraju prispele reklamacije te organizuju servisnu službu, kako bi se sve reklamacije kupaca otklonile. Održavaju kontakte s postojećim i potencijalnim kupcima, istražuju njihovu mogućnost (sposobnost plaćanja), nadgledaju komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata.

Komercijalni tehničari trebaju biti komunikativni i uverljivi u kontaktima s poslovnim partnerima. Da bi to postigli, nužna su im pravna znanja, tehnička i tehnološka znanja o proizvodu, pregovaračke veštine i poznavanje poslovnog bontona. Znanja stranih jezika i načina poslovanja u drugim državama nužni su im ako posluju s inostranstvom.

Samostalnost i inicijativa bitan su preduslov za visok radni učinak. Smisao za statistiku olakšava im interpretaciju tržišnih istraživanja, a kreativnost planiranje promotivnih aktivnosti.