Laboratorijski tehničar

Zanimanje laboratorijski tehničar ne zahteva direktan rad sa pacijentom, osim kod uzimanja materijala za analizu. Rad laboratorijskog tehničara se svodi na rad u laboratoriji sa biološkim materijalom. Stalni kontakt sa biološkim materijalom zahteva spretnost, znanje i pre svega preciznost. U okviru školovanja učenici ovog smera stiču neophodna teorijska znanja i stručnu osposobljenost za rad laboratorijskih tehničara u hematološkim, biohemijskim i mikrobiološkim laboratorijama, kao i u laboratorijama za transfuziju krvi. Sve ovo je dopunjeno i obukom za rukovanje savremenim dijagnostičkim i analitičkim aparatima i uređajima.

Ciljevi i zadaci smera su:

– prijem bolesnika i uzimanje materijala za laboratorijske analize

– neposredna priprema reagenasa, pribora i aparata za rad

– izvođenje osnovnih biohemijskih analiza krvi, urina, fecesa i crevnih sokova

– priprema preparata i izvođenje osnovnih bakterioloških i parazitoloških analiza

– priprema preparata za izvođenje i izvođenje osnovnih hematoloških analiza

– priprema i izvođenje osnovnih hemijskih i bromatoloških analiza

– vođenje stručne dokumentacije

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM – 2015

Ispitna pitanja za ovaj smer (po novom od 2015. god.) nastavnom planu i programu možete preuzeti ovde.