Medicinska sestra-tehničar za rad u opštoj medicini

MST za rad u opštoj medicini 

Cilj ovog obrazovnog  profila je sticanje teorijskih znanja o profesionalnim zadatcima medicinske sestre-tehničara u području rada opšte medicine  i osposobljavanje kandidata da profesionalne zadatke obavljaju stručno, na vreme i odgovorno u skladu sa načelima kodeksa ponašanja zdravstvenih radnika.

Zadaci nastave su:
 

-upoznavanje principa i specifičnosti rada u opštoj medicini;

-sticanje znanja neophodnih za timski rad u opštoj medicini;

-osposobljavanje za obavljanje zdravstvenog vaspitanja u svim oblastima rada;

-osposobljavanje za učešće u stručnim istraživanjima, evaluaciji stručnog rada i pisanja stručnih radova.