Organizator poslova obezbeđenja

Organizator poslova obezbeđenja

Cilj ovog obrazovnog profila je  sticanje elementarnih teorijskih znanja o organizaciji službe obezbeđenja u preduzećima, ustanovama, državnim organima i drugim organizacijama i osposobljavanje za praktičnu primenu stečenih znanja u konkretnim slučajevima, stručno osposobljavanje za primenu savremene metodologije u proceni ugroženosti objekata, materijalnih sredstava i ljudi, stručno osposobljavanje organizatora obezbeđenja za stručno i savesno organizovanje fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, ljudi i sredstava rada, sticanje potrebnih znanja o negativnim uticajima na život i zdravlje ljudi i osposobljavanje za preduzimanje odgovarajućih mera i sredstava za njihovo otklanjanje, stručno osposobljavanje za vođenje obaveznih evidencija u organizaciji preduzeća.

 Zadaci nastave su:

-upoznavanje osnovnih principa efikasne organizacije rada i komunikacije sa ljudima;

-upoznavanje pozitivnih pravnih propisa o bezbednosti i osposobljavanje za njihovu primenu u praksi;

-osposobljavanje za organizovanje svih subjekata za efikasno izvršavanje poslova otklanjanja uzroka i posledica ugrožavanja života i bezbednosti ljudi i sprečavanje nastajanja materijalnih šteta;

-upoznavanje procesa ugroženosti  kako bi se učenici osposobili za sistemski pristup izučavanja izvora i oblika ugroženosti;

-osposobljavanje za prepoznavanje svih izvora ugrožavanja života ljudi,objekata,materijalnih dobara;

-osposobljavanje za analizu različitih bezbednosnih stanja,izvođenje zaključaka,konstatacija,prognoza bezbednosti situacije i izrade uputstava za planiranje aktivnosti i preduzimanje odgovarajućih mera;

-upoznavanje zakonskih propisa o obaveznim sredstvima za obezbeđenje objekata, ljudi i sredstava rada;

-osposobljavanje za praktično rukovanje sredstvima fizičko-tehničkog obezbeđenja;

-osposobljavanje za otklanjanje manjih kvarova na sredstvima fizičko-tehničkog obezbeđenja;

-upoznavanje pravnih propisa o zaštiti životne i radne sredine i osposobljavanje za njihovu primenu.

-upoznavanje zakonskih obaveza,ustrojavanje i vođenje svih evidencija u organizaciji preduzeća.