Ženski frizer

ŽENSKI FRIZER

Hair Salon

Cilj ovih obrazovnih profila je profesionalno osposobljavanje učenika frizerske struke kroz organizovanu praktičnu nastavu. Prati stručnu literaturu i savremena dostignuća iz oblasti izrade i kreiranja savremenih frizura i vlasuljarskih predmeta.

Stručni predmeti koji prate ovaj obrazovni profil su: Poznavanje preparata, Estetsko oblikovanje, Teorija forme, Sociologija kulture, Kreacija muških frizura i Zdravstvena kultura.

Ispitna pitanja