Tag Archives: udruženje Marita

Udruženja „Marita“ – Prevencija narkomanije

06.03.2019 realizovano je predavanje „Najsigurnije je da ne probaš“ u organizaciji Udruženja „Marita“, zapadni Balkan i Srednje medicinske škole „Hipokrat“ i Srednje škole „Sveti Nikola“. Učešće u radionici su uzeli učenici 1. godine smerova: medicinska sestra-tehničar, fizioterapeutski tehničar, ekonomski tehničar i carinski tehničar. Predavanje je držao Jovica Oluški, izlečeni edukovani zavisnik od psihoaktivnih suspstanci, koji