Srednja medicinska škola HIPOKRAT - 
Srednja škola Sveti Nikola - gimnazija, ekonomska, saobraćajna i ugostiteljska srednja škola
Železnički saobraćaj

Železnički saobraćaj

* Tehničar vuče, u četvorogodišnjem trajanju

* Tehničar tehničko kolske delatnosti, u četvorogodišnjem trajanju

* Saobraćajno transportni tehničar, u četvorogodišnjem trajanju

* Transportni komercijalista, u četvorogodišnjem trajanju

.

* Saobraćajno-transportni tehničar specijalista, specijalizacija u jednogodišnjem trajanju

* Transportni komercijalista specijalista, specijalizacija u jednogodišnjem trajanju

* Tehničar vuče specijalista, specijalizacija u jednogodišnjem trajanju

* Tehničar tehničko kolske delatnosti specijalista, specijalizacija u jednogodišnjem trajanju