Kozmetički tehničar

Kozmetički tehničari osposobljavaju se za samostalno obavljanje terapijsko-estetskih procedura u području aplikativne kozmetike kože lica, tela, kose i nokata, izvođenje dekorativnih kozmoterapijskih procedura i terapijskih procedura u dermatologiji, vršenje pravilnog izbora kozmetičkih preparata.

Ciljevi i zadaci smera su:

– prijem pacijenata i priprema za rad

– određivanje obima i vrste tretmana

– obavljanje kozmetičkog tretmana normalne, senilno – atrofične i diseborične kože

– nega i masaža tela, manuelna i aparaturna

– priprema i aplikacija hidroprocedura i pakovanja

– priprema i aplikacija fototerapije

– priprema i izvođenje elektroterapijskih procedura

– priprema i asistiranje pri elektrodepilaciji i dijatermokoagulaciji

– primena krioterapeutika

– sterilizacija pribora i instrumenata

– priprema kozmetičkih materijal i učešće u izradi kozmetičkih preparata

– rad na zdravstvenom vaspitanju u domenu nege i higijene kože.

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM – 2015

Ispitna pitanja za ovaj smer (po novom od 2015. god.) nastavnom planu i programu možete preuzeti ovde.