Spisak nastavnika

Milica Ilić
Srpski jezik i književnost
Svetlana Andrić
Pedagog
Nevena Bošnjak
Ekonomska grupa predmeta
Vesna Gavrančić
Pravo
Tijanina Savković
Farmaceutska grupa predmeta
Nataša Ostojić
Fizika
Julijana Kostić
Medicinska grupa predmeta
Jovana Stević
Psiholog
Duško Trpčevski
Geografija
Dragica Krajčir
Istorija
Dragana Popov
Zdravstvena nega
Danijel Takač
Fizičko vaspitanje
Nataša Todorović
Latinski jezik
Nina Katana
Srpski jezik i književnost
Zvezdan Živanović
Informatika
Valentina Garibović Kondić
Medicinska grupa predmeta
Tanja Dabić
Biologija
Draginja Kabanica
Hemija
Ranka Sladoje Živanović
Ekonomska grupa predmeta
Saša Božić
Zdravstvena nega
Danijela Kotlaja
Matematika
Gordana Vunić
Medicinska grupa predmeta
Skarleta Šimunđa
Medicinska grupa predmeta
Jelena Kačavendić
Zdravstvena nega
Nada Pajić
Medicinska grupa predmeta
Ivana Cekić
Farmaceutska grupa predmeta