Medicinska škola “HIPOKRAT” – REDOVNO ŠKOLOVANJE

UPIS ČETRNAESTE GENERACIJE REDOVNIH UČENIKA U TOKU !

 

Upis redovnih učenika u I razred školske 2019/20. godine:

Medicinska škola “HIPOKRAT” obrazuje kadrove za rad u području zdravstva i socijalne zaštite za sledeće obrazovne profile u četvorogodišnjem trajanju:

 

U školarinu uračunato:

 • redovna nastava tokom cele školske godine
 • dopunska nastava
 • komplet udžbenika za prvi razred
 • osiguranje učenika
 • uniforma i prema za praktičnu nastavu
 • korišćenje sportske hale sa pratećom opremom
 • sva nastavna sredstva
 • korišćenje školske biblioteke i videoteke
 • izdavanje svedočanstava i prateće dokumenatacije
 • maturski ispit
 • školsko obezbeđenje sa video nadzorom
 • priprema i učešće na školskim takmičenjima itd.

 

O školi

Medicinska škola “HIPOKRAT” je obrazovno – vaspitna institucija koja funkcioniše po standardima koji su prihvaćeni u savremenom svetu.

Medicinska škola “HIPOKRAT” počela je sa radom 2006 godine. Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu škola je dobila dozvolu za rad na osnovu čega je omogućeno školovanje po planovima i programima Ministarstva Prosvete Republike Srbije. Trenutno je najveća i jedina privatna škola u Srbiji koja u potpunosti ispunjava sve normative predviđene zakonom i propisima donetim od strane Ministarstva obrazovanja

Škola radi u okviru dva nova školska objekta ukupne površine preko 3000m2, 22 učionice i kabineta opremljena najsavremenijom opremom u skladu sa važećim standardima i normativima, 11 kancelarija, sa sopstvenom fiskulturnom salom (košarka, fudbal, odbojka i tenis), 3 otvorena sportska terena (beton i veštačka trava), 30 parking mesta i 6.500m2 uređenog školskog dvorišta za odmor i razonodu učenika škole.

Kompletan prostor škole, prilazi školi, dvorište, hodnici i učionice obezbeđeni su video nadzorom i službom obezbeđenja. U okviru škole radi i školska kantina za učenike.

Medicinska škola Hipokrat ima potpisane ugovore i uspešnu saradnju sa mnogobrojnim prestižnim organizacijama iz cele Srbije (bolnice, klinički centri, domovi zdravlja, farmaceutske ustanove, labaratorije, predškolske ustanove, sindikati, strukovna udruženja, visokoškolske ustanove itd.)

Za sve obrazovne profile škola je akreditovana, a diploma je priznata u zemljama Evropske unije.

Rad sa redovnim učenicima odlikuje rad u malim odeljenjima do maksimalno 20 učenika, uz mogućnost individualnog pristupa učeniku, čime se postiže izgrađivanje i razvoj lične motivacije kod učenika kao osnove za postizanje rezultata primerenih mogućnostima učenika ponaosob. U skladu sa navedenim nudimo posebne pogodnosti za sportiste i slične kategorije potencijalnih polaznika škole

Za sve obrazovne profile obezbeđena je profesionalna praksa i praktična nastava.

Škola aktivno učestvuje u projektima (Erasmus), kao i na školskim, sportskim, republičkim, stručnim takmičenjima, manifestacijama i skupovima

Tokom školske godine redovno se organizuju edukativne radionice kako za profesore tako i za učenike škole, uz praćenje zakonske regulative i evropskih i svetskih trendova u obrazovanju.

U radu sa redovnim učenicima i nastavnicima prisutan je stalan stručni i metodički nadzor školskog pedagoga i psihologa, za prevenciju i stručnu podršku razvoju svakog učenika.

Uprava i odeljenske starešine poseban akcenat stavljaju na saradnju, redovnu komunikaciju i pravovremeno informisanje roditelja o svemu što je bitno za svakog učenika

Naši đaci uspešno rade u državnim ustanovama, bolnicama, predškolskim ustanovama, sudovima, privrednim organizacijama, nastavljaju školovanje na visokim školama u zemlji i inostranstvu.

Možete nas posetiti svakog radnog dana od 08 do 20h i subotom od 08 do 13h i uveriti se u izuzetne uslove u kojima naši učenici pohađaju nastavu.

Više informacija o upisu na tel.: 021/6419-066 i 064/1655-485