Stomatološka sestra tehničar

STOMATOLOŠKA SESTRA-TEHNIČAR

Učenici ovladavaju veštinama asistiranja u svim fazama stomatoloških zahvata. Započinju prijemom pacijenata a nastavljaju pripremanjem i raspremanjem radnog mesta, vrše sterilizaciju instrumenata, dezinfekciju, mešaju materijale, vode evidenciju i održavaju aparate.

Stomatološke sestre učestvuju u sprovođenju mera prevencije stomatoloških oboljenja zdravstveno-vaspitnim picpicradom u vrtićima, predškolskim ustanovama i savetovalištima za trudnice. U kratkim crtama bi rekli da su ciljevi i zadaci da se učenici usavrše u prijemu pacijenata za zubno-lekarske intervencije; u pripremi radnog mesta, instrumenata, medikamenata i materijala za zubno-lekarske intervencije; u asistiranju lekaru za vreme izvođenja zubno-lekarskih intervencija; u ukazivanju prve pomoć kod besvesnog stanja, u pranju i sterilisanju instrumenata i materijala koji ne podležu sterilizaciji; održavaju zubno-lekarski pribor i aparate; vode i čuvaju zubo-zdravstvenu dokumentaciju; sačinjavaju izveštaje; trebuju i čuvaju potrebni materijal, instrumente i pribor; sprovode preventivne mere i zdravstveno-vaspitni rad.

Stručni predmeti za obrazovni profil stomatološka sestra-tehničar su: Anatomija i fiziologija, Latinski jezik, Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem, Mikrobiologija sa epidemologijom, Patologija, Psihologija, Medicinska biohemija, Zdravstvena nega, Farmakologija, Bolesti zuba, Preventivna stomatologija, Stomatološka protetika, Paradentologija i oralna medicina, Dečija stomatologija, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija, Infektologija sa negom i Prva pomoć.

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja (po starom programu) za ovaj smer možete preuzeti ovde

NOVI NASTAVNI PLAN I PROGRAM – 2015

Ispitna pitanja za ovaj smer (po novom od 2015. god.) nastavnom planu i programu možete preuzeti ovde.