Laboratorijski tehničar za biohemijske analize

Laboratorijski tehničar za biohemijske analize

Cilj ovog obrazovnog profila je sticanje znanja iz dinamike metaboličkih procesa u živom organizmu na nivou molekularnih interakcija bioloških materijala, kao i profesionalno osposobljavanje za praktično obavljanje konkretnih zadataka, sticanje znanja iz savremenih metoda biohemijskih ispitivanja kao i profesionalno osposobljavanje  za rad na poluautomatskim i automatskim analitičkim sistemima, sticanje znanja o razvrstavanju podataka i interpretaciji rezultata kako bi se na osnovu malog broja podataka doneli ispravni zaključci o vrednosti celokupnog objekta ispitivanja, kao i primeni računara pri organizaciji i sprovođenju rada u medicinsko-biohemijskoj delatnosti. Stručni predmeti koji prate ovaj obrazovni profil su: Medicinska biohemija, Laboratorijska hematologija, Instrumentalne biohemijske analize, Organizacija laboratorijske službe i Medicinska statistika i informatika.

Zadaci nastave su:

-upoznavanje principa stalnih promena žive materije, dinamike sinteze i razgradnje prirodnih spojeva;

-upoznavanje složenih sistema regulacije i kontrole metabolizma materija;

-razvijanje biohemijskog načina mišljenja i podsticanje na samostalno donošenje logičkih zaključaka na osnovu povezivanja već stečenih znanja;

-upoznavanje osnovnih savremenih analitičkih postupaka i tehnika za određivanje supstrata, metabolita, enzima, hormona u biološkom materijalu;

-osposobljavanje za samostalno vršenje složenijih specijalnih analiza biološkog materijala, koje se primenjuju u kliničkoj biohemiji;

-sticanje znanja iz spektofotometrije;

-savladavanje metoda razdvajanja;

-upoznavanje različitih metoda određivanja enzima;

-upoznavanje različitih automatskih analitičkih sistema;

-osposobljavanje za rad na složenijim biohemijskim poluautomatskim i automatskim analizatorima;

-razvijanje sposobnosti logičkog mišljenja i donošenja zaključka na osnovu sagledavanja i analizairanja statističkih podataka i pokazatelja;

-osposobljavanje za samostalno prikupljanje i obradu podataka i kritičku analizu rezultata;

-sticanje osnovnih  znanja iz medicinske informatike, na osnovama zdravstvene statistike i EOP.