Medicinska sestra-tehničar za rad u oftalmologiji

MST za rad u oftalmologiji

Cilj izučavanja ovog obrazovnog profila je sticanje teorijskih znanja iz oftalmologije, ortooptike i pleoptike i praktično osposobljavanje kandidata za izvođenje savremenih metoda medicinsko-terapijskih procedura, specijalne zdravstvene nege oftalmoloških pacijenata i osposobljavanje kandidata za praktično izvođenje savremenih specijalnih medicinsko-terapijskih procedura.

Zadaci nastave su:
 

-upoznavanje najnovijih dostignuća u oftalmologiji;

-upoznavanje osnovnih karakteristika oboljenja i stanja oka i očnih adneksa;

-sticanje znanja iz anatomije i fiziologije oka i očnih adneksa;

-sticanje znanja o patoantomskim i patofiziološkim promenama na oku i očnim adneksima karakterističnim za patologiju u nas;

-sticanje znanja o etiologiji, pojavnim oblicima i lečenju oboljenja oka i očnih adneksa;

-osposobljavanje za stručno sprovođenje preventivnih dijagnostičkih i terapijskih tehnika u oftalmologiji;

-usvajanje moralnih vrednosti i razvijanje osećaja humanosti, ljubavi prema pozivu, savesnog i odgovornog odnosa prema radu;

-sticanje medicinskih znanja iz oblasti intenzivne nege oftalmoloških bolesnika;

-razvijanje navika i sposobnosti posmatranja i praćenja promena na bolesniku;

-shvatanje značaja povezanosti intenzivne nege sa drugim medicinskim disciplinama.