Organizator mesne kancelarije

Organizator mesne kancelarije

Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje za stručni rad u funkcijama mesne kancelarije i njenim odnosima sa opštinom i drugim subjektima, stručno osposobljavanje za vršenje poslova i zadataka organizatora mesne kancelarije u postupku donošenja urbanističkih planova i njihovom sprovođenju,sticanje elementarnih znanja iz oblasti računovodstva i knjigovodstava radi stručnog osposobljavanja za vršenje poslova i radnih zadataka organizatora mesne kancelarije.

Zadaci nastave su:

-upoznavanje karakteristika poreskog  sistema,principa oporezivanja,funkcija i ciljeva poreza i osnovnih obeležja pojedinih poreza;

-podizanje opšteobrazovne kulture učenika u radnim i ekonomskim aktivnostima;

-sticanje elementarnih znanja za pomoć građanima u neposrednim kontaktima u vršenju poslova mesne kancelarije;

-posedovanje elementarnih stručnih znanja za poslovanje mesne kancelarije;

-upoznavanje sa republičkim i opštinskim propisima o planiranju i uređenju prostora;

-osposobljavanje za donošenje svih vrsta potrebnih akata u upravnom postupku i van upravnog postupka;

-osposobljavanje za organizaciju građenja i nadležnih organa u postupku planiranja,usvajanja i sprovođenja urbanističkih planova;

-sticanje stručnih znanja iz oblasti knjigovodstva i osposobljavanje za obuhvatanje i iskazivanje rezultata rada radnika u radnim organizacijama;

-sticanje znanja potrebnog za evidentiranje poslovnih događaja radi obezbeđenja podataka neophodnih za donošenje odluka nadležnih organa;

-shvatanje uloga i značaj knjigovodstva u planiranju, evidentiranju, kontroli i analizi poslova preduzeća;