Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Cilj ovog obrazovnog profila je sticanje neophodnih teorijskih i  praktično- stručnih  znanja o organizovanju i pravnom statusu preduzeća,stručno osposobljavanje za vođenje obaveznih evidencija u oblasti rada i zapošljavanja, prikupljanje podataka i sastavljanje izveštaja, stručno osposobljavanje za vođenje svih vrsta korespondencije, stručno osposobljavanje za prikupljanje, organizaciju i korišćenje podataka, u konkretnim poslovnim informacionim sistemima.

 Zadaci nastave su :

-sticanje osnovnih znanja o pravnom sistemu;

-upoznavanje sadržaja, prirode i funkcije određenih pravnih instrumenata neposredno vezanih za zanimanje;

-tumačenje pravnih normi i pravnih instituta  i upoznavanje i primena naših pozitivnih pravnih propisa;

-sticanje neophodnih novih i proširivanje stečenih znanja o pojedinim vrstama ugovora,njihovom pravnom dejstvu i osposobljavanje za praćenje i izvršavanje ugovorenih obaveza;

-pružanje neophodnih znanja o funkciji i dejstvu hartija od vrednosti sa kojima se susreću u obavljanju poslova;

-osposobljavanje za logično razmišljanje i primenu stručnih znanja;

-upoznavanje polaznika sa relevantnim podacima iz oblasti rada i zapošljavanja o kojima se vode obavezne evidencije;

-osposobljavanje za blagovremeno i tačno pribavljanje podataka, njihovo evidentiranje i prezentiranje;

-osposobljavanje za samostalno oblikovanje svih vrsta pisama na našem i stranom jeziku;

-sticanje osnovnih znanja o organizaciji podataka  i metodologijama projektovanja informacionog sistema.