Sudsko-administrativni izvršitelj

Sudsko-administrativni izvršitelj

Cilj ovog obrazovnog profila je stručno osposobljavanje za vršenje poslova i radnih zadataka sudskog i administrativnog izvršitelja, osposobljavanje za stručno vršenje poslova i zadataka sudskog i administrativnog izvršitelja u stečajnom postupku, sticanje elementarnih teorijskih znanja iz oblasti naslednog prava i osposobljavanje za praktičnu primenu znanja u rešavanju konkretnih slučajeva u postupku sudskog i administrativnog izvršenja, sticanje elementarnih teorijskih znanja o imovinskim pravima, radi njihove primene u poslovima sudskog i administrativnog izvršitelja, stručno osposobljavanje za vođenje svih vrsta propisanih evidencija stvarnih prava.

Zadaci nastave su:

-upoznavanje osnovnih principa i pravila izvršnog postupka;

-osposobljavanje za donošenje propisanih akata i vršenje izvršnih radnji u sudskom i administrativnom izvršnom postupku;

-osposobljavanje za sprovođenje izvršenja novčanih obaveza i nenovčanih potraživanja;

-sticanje teorijskog znanja  o stečajnom postupku i sposobnosti pravilnog tumačenja pozitivnih propisa;

-upoznavanje pozitivnih propisa iz oblasti stečajnog postupka i njihove primene na konkretne slučajeve u praksi;

-razvijanje osećanja odgovornosti za savesno izvršenje poslova sudskog i administrativnog izvršitelja;

-upoznavanje osnovnih pojmova naslednog prava i principa nasleđivanja;

-upoznavanje ciljeva i značaja nasleđivanja i naslednog prava;

-ukazivanje na razvoj naslednog prava;

-upoznavanje pojedinačnih naslednopravnih instituta materijalnog i naslednog prava i ostavinskog postupka;

-sticanje osnovnih pojmova o svojini, načinu sticanja, raspolaganju i ograničavanju prava svojine;

-upoznavanje pozitivnih propisa i osposobljavanje za njihovo tumačenje i pravilnu primenu u praksi;

-osposobljavanje za vršenje administrativno–tehničkih radnji u poslovima imovinskopravnih odnosa;

-upoznavanje zakonskih i drugih propisa o obaveznim evidencijama stvarnih prava;

-prihvatanje osnovnih načela o vođenju evidencija;

-sticanje osobina urednosti, pedantnosti, ažurnosti i profesionalnog odnosa prema radu.