Finansijski tehničar

business growth and success chart with business meFinansijski tehničari upravljaju prilivom i odlivom finansijskih sredstava. U državnim institucijama to čine, u skladu s planovima korišćenja tih sredstava, a u bankama i u proizvodnim i uslužnim radnim organizacijama u skladu s njihovom poslovnom politikom.

U svom radu izrađuju, analiziraju i interpretiraju finansijske izveštaje, kao što su mesečni i godišnji finansijski planovi prihoda i rashoda i izveštaji o njihovoj realizaciji, planovi investicija ili sanacija poslovanja, planovi i analize dinamike otplaćivanja kratkoročnih i dugoročnih pozajmica, obračuni poreznih davanja, zbog donošenja ili predlaganja odgovarajućih odluka o korišćenju finansijskih sredstava.

Finansijski tehničari učestvuju u projektovanju, dorađivanju i razvoju novih poslovnih informatičkih zakona koji proizvode takve informacije, radni zadaci, obaveze i odgovornosti finansijskog tehničara zavise od veličine organizacije u kojoj radi: što je organizacija veća posao je specifičniji. Finansijski tehničari trebaju imati razvijene matematičke sposobnosti za brzu analizu i interpretaciju podataka.

Od njih se takođe očekuje da budu sposobni za izlaganje finansijske informacije u govornom i pisanom obliku članovima upravljačke strukture, investitorima, klijentima i drugim korisnicima tih rezultata. Brojnost odredbi u zakonskoj regulaciji finansijskog poslovanja traži od finansijskih tehničara dobro pamćenje, a saradnja sa kolegama i poslovnim partnerima razvijene veštine pregovaranja.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.