Gimnazija opšteg smera

Gimnazija opšteg smera

 

Oni koji jos nisu doneli odluku o svom buduċem profesionalnom i stručnom opredeljenju, a sebe vide u širokom pojasu intelektualnih moguċnosti i sigurni su da žele i više i dalje, najbolje je da upišu opšti tip gimnazije. Značaj koji se posveċuje, sadržina koja se proučava, i širina znanja koja je obuhvaċena iz svih najznačajnijih nauka zastupljenih u gimnaziji, ne mogu se porediti sa znanjima dobijenim u bilo kojoj drugoj školi. Najjednstavnije rečeno, opšti tip gimnazije vam pruža moguċnost da po njegovom završetku budete pripremljeni za izazove studiranja koje pruža fakultet bilo kojeg profila.

Ravnomernom zastupljenošċu, kako prirodnih i društvenih nauka, tako i matematike i tri jezika, opšti tip gimnazije čini učenika osposobljenim za svaki oblik studiranja i daljeg napredovanja, uz dobro osnovu stečenu opštim obrazovanjem koje je uvek od velike koristi za svaki oblik intelektualne nadgradnje.

Ispitna pitanja možete preuzeti ovde.