Kulinarski tehničar

 chef_georgeKULINARSKI TEHNIČAR

 • Brine o asortimanu, pravilnom rukovođenju i hlađenju pića do odgovarajuće temperature.Vrši obradu svih vrsta mesa, riba i hladnih prerađevina, povrća, testenina i dekorativnih namirnica.
 • Vrši finalizaciju jela (određivanje boje, arome, gustoće i specifičnosti).
 • Prati, blanšira, kuva, prži, priprema i garnira jela.
 • Vrši dekorativno slaganje jela, prelivanje umakom i dresing jela.
 • Vrši nadzor i održavanje temperature gotovih jela.
 • Vrši porcionisanje i distribuciju gotovih jela iz kuhinje.
 • Vrši trebovanje namirnica biljnog i životinjskog porekla, te utvrđuje kvantitet i kvalitet namirnica.
 • Priprema inventar za serviranje jela, primanje narudžbina, kontrolu realizacije, saobraćaj i zaključno stanje, evidenciju sredstava rada.
 • Organizuje pripremu proizvodnje, kontrolu dokumentacije, daje upute i otklanja nedostatke.
 • Priprema dnevne i nedeljne planove kuhinje.
 • Vrši izradu normativa i kalkulacija za sve vrste jela.
 • Utvrđuje recepture za pripremanje jela i zaštitu hrane u ratnim uslovima.
 • Koordinira rad kuhinjskih radnika.
 • Prima i po mogućnosti rešava žalbe gostiju.
 • Održava kontakte sa recepcijskom službom u vezi sa zajedničkim uslugama koje gosti koriste (grupni i individualni aranžmani).
 • Utvrđuje higijensko-tehničke uslove prostorija, opreme i zaposlenih radnika kuhinje.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.