Medicinska sestra-tehničar za rad u gerijatriji

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR ZA RAD U GERIJATRIJI

Cilj izučavanja ovog obrazovnog profila je sticanje funkcionalnih znanja iz oblasti gerontologije i njihova primena u razvoju kompetencija značajnih za profesionalni rad sa starim osobama; usvajanje znanja o etiopatogenezi, kliničkoj slici, dijagnostičkim procedurama, terapiji i prevenciji bolesti u populaciji starih;

Zadaci nastave su:
  • sticanje znanja o somatskim i psihičkim procesima, osobinama, stanjima i njihovom manifestovanju u ponašanju starih;
  • razumevanje starosti i procesa starenja, kao i modele zaštite starih;
  • razvijanje svesti o empatiji kao važnoj komponenti pružanja medicinskih usluga, unapređivanje sposobnosti prepoznavanja i uvažavanja tuđih osećanja i ovladavanje veštinama asertivnog ponašanja;
  • stručna primena dijagnostičke i terapijske tehnike u radu sa starima;
  • usvajanje znanja o reumatološkim, alergijskim i imunološkim oboljenjima;
  • usvajanje znanja o bolestima koje nastaju kao posledica nepravilne ishrane, o gastro-enterološkim oboljenjima, oboljenjima jetre i pankreasa;
  • usvajanje znanja o specifičnim poremećajima u starosti.