Pravni tehničar

Pravni tehničari su kancelarijski službenici koji rade administrativne poslove u oblasti prava i administracije. U većini slučajeva to je kombinacija komunikacije s ljudima i obrade dokumenata. Obično rade u stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave, poznaju sekretarsko poslovanje. Poseduju znanje iz korespondencije, matične evidencije, poznaju pravni postupak i poslove pravnog prometa. Predstavljaju preduzeće ili ustanovu i doprinose boljem poslovnom uspehu.

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa:
– poznaju osnovne norme u poslovnoj korespondenciji, poslovnom pravu
 
– osposobljeni za poslove u opštim i stručnim službama organa uprave i lokalne samouprave
 
– obavljaju administrativne poslove
 
– komuniciraju sa strankama
 
– komuniciraju sa bankama
 
– rade na poslovima iz područja radnih odnosa
 
– izrađuju razne evidencije i statističke podatke
 
– pišu rešenja i odluke
 
– rade na overama potpisa, rukopisa i prepisa
 
– poseduju osnovna znanja jednog svetskog jezika na nivou razmene informacija iz kancelarijsko-administrativno-pravnih poslova
 
– obrađuju poštu i rade na računaru
 
– sposobni su za praćenje i usvajanje poslovnih i pravnih znanja iz poslovnog prava
 
– spremni su za praćenje naprednog, elastičnog i visokokvalitetnog sistema obrazovanja i obuke
 
– znanjem, izgledom i ponašanjem predstavljaju ustanovu, preduzeće ili firmu i doprinose boljem poslovnom uspehu
 
– sposobni su za samostalan rad i rad u grupi
 
– spremni na stalno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje
 
– u poslu su tačni, ažurni, snalažljivi i posebno odgovorni.
 
 

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.