Procenitelj šteta u osiguranju

Procenitelj šteta u osiguranju

Cilj ovog obrazovnog profila je teorijsko i stručno osposobljavanje za uspešno vršenje poslova procenitelja šteta u osiguranju, stručno osposobljavanje za vršenje poslova procene štete u osiguranju imovine i lica, sticanje stručnih znanja za obavljanje poslova procenitelja šteta u osiguranju imovine i lica, stručno osposobljavanje za primenu elektronskih računara u programiranju rada i korišćenju podataka za vršenje poslova i zadataka u proceni štete u osiguranju imovine i lica.

Zadaci nastave su:

-sticanje teorijskih znanja iz obligacionog prava, naročito iz oblasti opšteg i posebnog dela ugovornog prava kao iz oblasti prouzrokovanja štete kao izvora obligacija od posebnog značaja za vršenje poslova procenitelja šteta u osiguranju;

-proširenje stečenih znanja u srednjem obrazovanju;

-upoznavanje osnovnih pravnih instituta pravnog prometa i njihovih formalnih izvora;

-sticanje osnovnih znanja iz oblasti prava osiguranja;

-upoznavanje funkcije i značaj osiguranja imovine i lica;

-sticanje praktičnih znanja iz oblasti  naknade štete pomoću osiguranja;

-sticanje elementarnih znanja iz celog područja finansijskih odnosa, mehanizama, kategorija i institucija;

-razvijanje sposobnosti za razumevanje finansijskih tokova i ovladavanje finansijskom logikom;

-sticanje osnova za dalje stručno usavršavanje i inoviranje znanja uz rad;

-sticanje opšte obrazovne kulture i svestranog obrazovanja, što je od bitnog značaja za ukupni obrazovni fundus;

-upoznavanje principa rada u automatskoj obradi podataka;

-upoznavanje načina funkcionisanja i primene sredstava za automatsku obradu podataka;

-upoznavanje fundamentalnih principa,procedura,postupaka, metoda rada u procesima organizacije podataka;

-upoznavanje logike programiranja i projektovanja programa automatske obrade podataka;

-upoznavanje sistema softvera i osnova funkcionisanja personalnih računara.