Tehničar tehničko kolske delatnosti

Tehničar tehničko-kolske delatnosti (pregledač kola) je dijagnostičar tehničke i eksploatacione ispravnosti vučenih vozila. On uočava i procenjuje moguće nedostatke na kolima i odlučuje o tome da li su ona spremna za bezbedan, tačan i komforan prevoz putnika, stvari i raznih vrsta tovara. Da bi doneo pravilnu odluku, pregledač kola mora dobro da poznaje konstrukciju, funkcionisanje i kriterijume ispravnosti kola u celini, kao i svakog njihovog važnog uređaja, sklopa i dela.

Ciljevi i zadaci obrazovnog programa:

– Osposobljavanje za planiranje, pripremanje, organizovanje i kontrola svoga rada i rada grupe

– Posedovanje osnovnih znanja o propisima, normativima i standardima u železnici

– Poznavanje svih dopuna, izmena, ispravki, tumačenja i obaveštenja u propisima

– Osposobljavanje za vršenje tehničkog pregleda sposobnosti za saobraćaj i upotrebu kola pojedinačno i u vozovima

– Osposobljavanje za utvrđivanje neispravnosti, nedostataka i oštećenja na kolima i određivanje pravilnog postupka za opravku kola

– Usvajanje osnovnih znanja o tehnološkim postupcima ručne i mašinske obrade i izrade delova

– Osposobljavanje za kontrolisanje sastava vozova

– Osposobljavanje za vršenje probe kočnica

– Osposobljavanje za proveravanje ispravnosti uređaja za klimatizaciju, grejanje i osvetljenje kola

– Osposobljavanje za kontrolisanje čistoće i snabdevenosti kolavodom i sanitarnim materijalom

– Osposobljavanje za kontrolisanje ispravnosti tovarenja i osiguranja tovara u kolima

– Posedovanje sistematičnosti i odgovornosti u radu

– Primena propisa zaštite na radu i zaštite okoline

 

Preuzmite  NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.