Tehničar zaštite od požara

TEHNIČARI ZAŠTITE OD POŽARA se obučavaju:

1. Da spreče izbijanje požara (PREVENTIVA), proučavanjem hemijskih i fizičkih osobina gorivih materija, proučavanjem požarne opterećenosti objekata, izučavanjem i insistiranjem na poštovanju propisa i zakona o zaštiti od požara.

2. Da ugase nastali požar i spreče širenje (REPRESIVA) proučavanjem teorije gorenja, proučavanjem osobina građevinskih materijala, upoznavanjem sa spravama i opremom za gašenje požara,vežbavanjem taktike gašenja požara.

Ovaj program obezbeđuje uvežbavanje i stručno usavršavanje pripadnika svih vatrogasnih jedinica. Vatrogasci se uvežbavaju i pripremaju za postizanje što boljih rezultata i sticanje svih potrebnih veština čime podižu moral i opšte psihofizicko stanje neophodno za izvršavanje svakodnevnih zadataka. Discipline koje savladavaju vatrogasci veoma su složene i zahtevaju disciplinovano i požrtvovano ucešce svakog člana ekipe podjednako. Stručnost i uvežbanost u rukovanju vatrogasnom opremom predstavlja osnovni preduslov za svaku intervenciju. Pored navedenog veliku ulogu u vatrogasnim aktivnostima igra i razvijanje medusobnog uvažavanja i poštovanja među svim članovima vatrogasnog tima.

.
 

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer.

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.