Novosti

Akreditovani kursevi Prve privatne srednje medicinske škole „Hipokrat“

Prva privatna srednja medicinska škola „Hipokrat“ ima akreditovane kurseve:

– „KRUCIJALNA ULOGA ZDRAVSTVENOG RADNIKA U POSLEDNJIM TRENUCIMA UMIRUĆEG PACIJENTA“ akreditovan pod brojem 153-02-1379/2011-01(A-1-2537/12)

– „ZNANJA I VEŠTINE POTREBNE ZA USPEŠNU PREZENTACIJU STRUČNIH RADOVA“ akreditovan pod brojem 153-02-1379/2011-01 (A-1-2535/12)

– „SLOŽENI PROCES KOMUNIKACIJE SA CILJEM PRENOŠENJA INFORMACIJA“ akreditovan pod brojem 153-02-1379/2011-01 (A-1-2536/12)

Kursevi nose ukupno 13 bodova i namenjeni su medicinskim sestrama, lekarima, farmaceutima, stomatolozima, pedagozima i psiholozima.

Za više informacija obratite se na telefon 062 504 945.

Leave a comment