Novosti

Obaveštenje za redovne učenike

Obaveštavamo sve redovne učenike da je u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije obustavljen neposredan obrazovno-vaspitni rad, odnosno redovna nastava u školama.

Prema planu Ministarstva prosvete pripremljen je operativni plan za nastavak rada škola, odnosno realizaciju obrazovno vaspitnog rada učenjem na daljinu.

Srednja škola Sveti Nikola se na osnovu dosadašnjeg iskustva, mišljenja stručnog tima nastavnika, u konsultaciji sa učenicima u toku probnog – testnog perioda, kao i stabilnosti celog sistema, opredelila za EDMODO on line platformu za učenje. Na osnovu navedenog odvijanje nastave opšteobrazovnih i stručnih predmeta za srednje stručne škole biće organizovano putem kanala RTS i obrazovne platforme EDMODO.

Za sve učenike srednjih škola nastavne jedinice i teme biće dostupne na platformi RTS Planeta na  sledećim linkovima:

Upustvo za korišćenje EDMODO platforme možete preuzeti ovde:

Link: https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome

Učenicima su dostavljeni pristupni kodovi za svaki nastavni predmet od strane odeljenskih starešina.

Svi nastavnici škole su svakodnevno angažovani na izvođenju nastave na daljinu putem EDMODO on-line platforme, ažuriranju sadržaja, slanju materijala i sumiranju rezultata rada učenika. Pored navedenog formirane su i Viber grupe po razredima.

Želimo svim učenicima uspešan rad i da istraju dok vanredne okolnosti ne prođu.