Novosti

Radovi na školi u 2011. i planovi za 2012. godinu

U okviru kontinuiranog unapređenja i poboljšanja uslova rada škole u protekla 4 meseca urađeno je sledeće:

  • Sveže asfaltirana ulica Janka Halkozovića sa kompletnom kanalizacionom mrežom
  • Asfalitaran i proširen prilaz do škole od ulice Janka Halkozovića do sportskog terena i dvorišta škole
  • Farbanje terena za košarku i nabavka novih tabli za koševe
  • Proširenje školskog dvorišta pripajanjem nove parcele površine preko 2.000 m2, nakon čega ukupna površina školskog dvorišta sa sportskim terenima iznosi preko 4.500 m2
  • Nasipanje zemlje, tucanika i peska na novu parcelu, drenaža i ograđivanje iste
  • Postavljanje ivičnjaka, instalacije za rasvetu itd. u cilju izgradnje terena za mali fudbal sa veštakom travom, terena za tenis i novog parking prostora!
  • Komplet osvežena fasada škole sa farbanjem, ugradnjom nove izolacije i novog natpisa škola Sveti Nikola i Hipokrat
  • Promenjene su pločice na ulazu u školu
  • Administrativna služba je dobila novu opremljnu kancelariju površne 30 m2
  • Nabavljena su nova nastavna sredstva iz Nemačke za potrebe odvijanja nastave Medicinske škole Hipokrat

Završetak radova na novim sportskim terenima, dvorištu i parking prostoru planiran je za početak proleća, kada će škola pored postojećeg košarkaškog terena imati teren za mali fudbal sa veštakom travom, teren za tenis i novih 12 parking mesta.

Naravno ovde nije kraj, o novim aktivnostima u pravcu unapređenja i osavremenjivanja uslova rada Srednje škole Sveti Nikola i Medicinske škole Hipokrat više informacija biće u narednim mesecima.

Leave a comment