Ekonomski tehničar

euro currency sign with a business man leaning on itEkonomiski tehničari istražuju načine kako društvo iskorišćava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge. Oni proučavaju troškove i učinke proizvodnje, potražnje i potrošnje roba i usluga. Svoje saznanja temelje na proučavanju ekonomskih pojava i procesa; zato skupljaju i analiziraju podatke, prate i prognoziraju ekonomske trendove.

U svojim se istraživanjima usmeruju na različite ekonomske probleme i pojave, kao što su troškovi energije, inflacija, porezi, cene, zaposlenost. Većina ekonomskih tehničara se bavi praktičnom primenom ekonomskih saznanja.

Oni mogu raditi u preduzećima, bankama, osiguravajućim društvima, investicionim fondovovima, sindikatima, vladinim organizacijama. Neki se bave kreiranjem i primenom ekonomske politike na određenom području delovanja, kao što su npr. područje financija, rada, poljoprivrede, trgovine, prometa, energije, zdravstva…

.
 

Preuzmite NASTAVNI PLAN I PROGRAM za ovaj smer

Ispitna pitanja za ovaj smer možete da skinete ovde.

Zbirka testova