Novosti

Ugledna aktivnost pedagoga škole

19.02. 2019. pedagog je u dogovoru sa predmetnim nastavnicima, relizovao uglednu aktivnost – predavanje. Obrađene su teme „Metodičke osnove“ i „Dobra priprema-uspešan čas“. Edukaciju je pratila prigodna prezentacija kako bi se živa reč kombinovala sa upotrebom nove tehnologije koja je sve prisutnija u savremenoj školi. Nastavnicima su dobili konkretne instrukcije za izradu priprema za čas.

Govorilo se o aktuelnom stanju vaspitno-obrazovnog sistema, razmatrali predlozi i sugestije za dalji rad. Detaljno  je objašnjena Blumova taksonomija sa svojim nivoima koja je sve zastupljenija pri pisanju priprema. Dogovoren je naredni sastanak, kako bi se nastavnicima prenele sve inovacije koje se uvode kako u teoriju, tako i u samu nastavnu praksu.

 

Podeli