Novosti

ZAPOSLENJE

Srednja medicinska škola Hipokrat već duži niz godina ima izuzetnu saradnju sa Institutom za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici, kao nastavnom bazom, gde je našim redovnim učenicima omogućeno da obavljaju stručnu praksu i stiču dragocena iskustva na najbolji mogući način u jednoj takvoj renomiranoj i uglednoj ustanovi kakav je Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Ovim putem obaštavamo sve naše svršene učenike, smera Medicinska sestra tehničar sa položenim stručnim ispitom, da mogu da konkurišu za radno mesto medicinskog tehničara na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Uslovi za rad, dalje stručno usavršavanje i napredovanje su izuzetni, ovakva ustanova je topla preporuka svim zainteresovanim učenicima od strane uprave škole.

Kontakt telefon 064/1655-485